AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkomunikat-wojta-gminy-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

15-03-2020Komunikat Wójta Gminy Korczyna

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Gminy Korczyna oraz Jednostki Organizacyjne nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Kontakt z Urzędem następuje wyłącznie drogą elektroniczną oraz telefoniczną 13 43 540 80.

 

Jan Zych
Wójt Gminy Korczyna

Podziel się: