AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkomunikat-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-korczynie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-06-2019Komunikat Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, dotyczącymi działania syreny alarmowej w naszej jednostce, pragniemy wyjaśnić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Korczynie od 14 kwietnia 1995 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa, dlatego jako jednostka jesteśmy zobligowani do stosowania reguł postępowania, które określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku. Według tych reguł każdy strażak powinien być skutecznie powiadamiany o zaistniałym zagrożeniu, a najskuteczniejszym, jak do tej pory, sposobem powiadamiania jest syrena alarmowa, która w razie zagrożenia włączana jest przez dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Chcielibyśmy uświadomić Państwu, że włączanie syreny alarmowej nie jest wymysłem naszej jednostki, albo któregoś strażaka, natomiast jest to usankcjonowane działanie, które ma na celu jak najszybsze powiadomienie ratowników o zaistniałym zdarzeniu. W związku ze zwiększeniem obowiązków nakładanych na strażaków ochotników, a co za tym idzie większą ilością zdarzeń, do których są dysponowani, syrena alarmowa działa częściej. Pamiętajmy, że najwyższym celem OSP jest bezinteresowna pomoc mieszkańcom nasze miejscowości, gminy, a także powiatu, a każdy alarm jest bezpośrednio związany z czyimś nieszczęściem, dlatego zastanówmy się nad tym, zanim następnym razem wyrazimy swoje oburzenie hałasem syreny, bo kolejna może wzywać strażaków do pomocy właśnie nam.

Ze strażackim pozdrowieniem

Podziel się: