AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkolejna-umowa-podpisana-przez-wojta-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

22-05-2020Kolejna umowa podpisana przez Wójta Gminy!

24 960 zł dotacji pozyskanej w ramach programu „Senior+” trafi do Komborni. Środki z dotacji wykorzystane zostaną na doposażenie Klubu „Senior+”, który mieścił się będzie w wyremontowanym Domu Ludowym w Komborni. Otwarcie klubu nastąpi gdy umożliwi to sytuacja sanitarno-epidemiologiczna.

Klub będzie integrował lokalną społeczność powyżej sześćdziesiątego roku życia. Zajmie się edukacją, będzie dbał o dobre samopoczucie poprzez wprowadzenie elementów aktywności ruchowej, gier i zabaw. Dla seniorów przygotowane zostały odpowiednie pomieszczenia: szatnia, korytarz, sala główna, dwie łazienki. Do ich dyspozycji zostaną przeznaczone również pozostałe pomieszczenia mieszczące się w Domu Ludowym (sala kinowa, siłownia).

Podziel się: