AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fjeszcze-wiecej-polaczen-autobusowych-miedzy-korczyna-a-wola-komborska&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

13-01-2020Jeszcze więcej połączeń autobusowych między Korczyną a Wolą Komborską!

Informujemy, iż od 13 stycznia uległa zwiększeniu liczba połączeń autobusowych, łączących Korczynę z Wolą Komborską.

Połączenie funkcjonuje od grudnia 2019 roku. Dotychczas przewoźnik wykonywał cztery kursy w każda stronę. Od 13 stycznia, kursów będzie łącznie czternaście – siedem do Korczyny, i siedem do Woli Komborskiej.

Gmina Korczyna zwiększając ilość połączeń wyszła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, biorąc pod uwagę wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania linii autobusowej. Mieszkańcy argumentowali potrzebę innego rozplanowania kursów m.in. dojazdami do pracy na godz. 6:00, bądź z pracy po godz. 22:00.

Przewoźnikiem obsługującym linię zostało przedsiębiorstwo NIKIBUS, oferujące najniższą cenę za wozokilometr. Umowa podpisana jest w ramach Funduszu Autobusowego i obowiązuje do dn. 31 grudnia 2020 r.

Planowane koszty funkcjonowania połączenia łącznie wyniosą 84 375,50 zł, z czego 53 130 zł – dotacja z Funduszu, 31 245,50 zł wkładu Gminy Korczyna.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z nowoutworzonych połączeń.

ROZKŁAD JAZDY DO POBRANIA

Podziel się: