AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fjan-zych-wojtem-gminy-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

10-09-2019Jan Zych Wójtem Gminy Korczyna

W dniu 8 września 2019 r. nowo powołane przez Komisarza Wyborczego w Krośnie Obwodowe Komisje Wyborcze w Korczynie (komisje nr 1 i 2), Iskrzyni (nr 6), Komborni (nr 7) i Węglówce (nr 9) dokonały ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach przeprowadzonych w dniu 4 listopada 2018 r.

Ustalono, iż łącznie na Jana Zycha oddano 2396 głosów, zaś na Tadeusza Pelczara 2394 głosy.

Jan Zych (KWW „W trosce o dobro wspólne”) został ponownie wybrany na Wójta Gminy Korczyna.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

Podziel się: