AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fjak-dziala-korczynski-kompleks-lekkoatletyczny&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

24-06-2019Jak działa korczyński kompleks lekkoatletyczny?

Odpowiadając na pytania mieszkańców, wyjaśniamy jak funkcjonuje kompleks lekkoatletyczny przy szkole podstawowej w Korczynie.

Współpraca „Beniaminka” ze Szkołą Podstawową w Korczynie rozpoczęła się w lipcu 2015 roku. Wówczas doszło do podpisania umowy użyczenia boiska przyszkolnego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół w Korczynie a Zarządem „Beniaminka”. W ramach umowy klub piłkarski zobowiązał się utrzymywać w należytym stanie płytę stadionu. „Beniaminek” z własnych środków zakupił kosiarkę do właściwej pielęgnacji murawy boiska oraz wyposażył obiekt w nowe krzesełka dla kibiców, boksy dla zawodników i nowe, przenośne bramki.

Młodzież szkolna korzysta z boiska w ramach zajęć z wychowania fizycznego.

Od początku trwania umowy „Beniaminek” zainwestował kwotę ok. 100 tys. zł na inwestycje związane z Areną Korczyna.

W ramach ustaleń z Dyrektorem Szkoły, klub na własny koszt wykonał renowację nawierzchni boiska konieczną po zakończonej inwestycji – budowie kompleksu lekkoatletycznego.

W 2018 r. przy Szkole Podstawowej w Korczynie powstał kompleks lekkoatletyczny. Wykonano czterotorową bieżnię okrężną o długości 400 m, sześciotorową bieżnię prostą dla biegów sprinterskich o długości 100 m, rzutnię wraz z kołem do pchnięcia kulą, skocznię do trójskoku i skoku w dal oraz rozbieg do skoku wzwyż. Przebudowano istniejące skarpy i ciągi dla pieszych. Ponadto wykonano drenaż i odwodnienie liniowe wokół bieżni.

W ramach inwestycji dostarczono także wyposażenie niezbędne do przeprowadzania treningów i zawodów lekkoatletycznych. Są to m.in.: fotokomórka startowa, bloki startowe, płotki, tablica informacyjna, stojak i wyczynowy zeskok do skoku wzwyż, kule itp. 

Zadanie inwestycyjne wykonywano przy udziale dofinansowania w wysokości 622 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Całość kosztów zadania wyniosła 1 245 039 zł.

Wkład gminy w budowę kompleksu lekkoatletycznego wyniósł ok. 623 000 zł.

Dyrektor szkoły podstawowej Artur Stodolak zachęca mieszkańców gminy do korzystania z obiektów – zarówno bieżni, jak i stadionu – są one dostępne dla wszystkich chętnych (poza godzinami treningów).

Podziel się: