AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-pszok&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

20-05-2020Informacja PSZOK

Urząd Gminy w Korczynie informuje, iż Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do odwołania nie będą przyjmowały następujących odpadów:

  • odpadów budowlanych,
  • styropianu,
  • chemikaliów,
  • tekstyliów,
  • elektrośmieci.

Ograniczenia te wynikają z niezależnych od Gminy powodów. Spowodowane są trudnościami związanymi z zagospodarowaniem w/w odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo świadczące usługi odbioru.

Podziel się: