AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-o-sposobach-przekazywania-dokumentow-do-urzedu-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

23-03-2020Informacja o sposobach przekazywania dokumentów do Urzędu Gminy

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo pracowników, kierując się zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, informujemy iż wszelkie dokumenty przekazywane będą do Urzędu Gminy za pomocą skrzynki kontaktowej. Skrzynka umieszczona została przy wejściu do budynku Urzędu i będzie regularnie opróżniana.

Ponadto informujemy iż budynek Urzędu pozostaje całkowicie zamknięty dla klientów. Prosimy o załatwianie spraw urzędowych telefonicznie (pod nr tel. 13 43 540 80), przez pocztę elektroniczną (gmina@korczyna.pl), bądź skrzynkę kontaktową.

Istnieje również możliwość załatwienia sprawy poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej). Służy ona komunikacji obywatela z jednostkami administracji publicznej. Do platformy loguje się tzw. profilem zaufanym (który uzyskać można np. potwierdzając swoje dane osobowe poprzez konto bankowości internetowej).

Informacje o załatwianiu spraw urzędowych przez ePUAP znajdują się na stronie internetowej: https://pz.gov.pl/dt/index

Prosimy - zostańcie w domach!

Podziel się: