AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-o-przyjmowaniu-wnioskow-500&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

02-08-2017Informacja o przyjmowaniu wniosków 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy (2017/2018), który rozpocznie się z dniem 1 października 2017 r. i potrwa do 30 września 2018 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  można będzie składać od 1 sierpnia 2017 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

w poniedziałki w godz. 8.30 – 16.30,

od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Jednocześnie informujemy o możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie ulega zmianie i wynosić będzie nadal 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Zgodnie z przepisami prawa pierwszym dzieckiem w rodzinie jest tylko i wyłącznie dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Podziel się: