AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-o-odbiorze-odpadow-bez-kodow-qr&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

17-03-2020Informacja o odbiorze odpadów bez kodów QR

Z informacji uzyskanych od przedsiębiorcy odbierającego odpady z Gminy Korczyna wynika, iż wzrasta ilość worków nieoznakowanych kodem QR.

Istnieje więc realna przesłanka, że odpady w tych workach pochodzą od osób lub przedsiębiorców nieobjętych systemem odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.

W związku z powyższym Urząd Gminy informuje mieszkańców, że worki z odpadami wystawione bez naklejonych QR-kodów nie będą odbierane przez przedsiębiorcę obsługującego Gminę Korczyna.

Podziel się: