AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-dotyczaca-wplat-podatkow-lokalnych&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

17-03-2020Informacja dotycząca wpłat podatków lokalnych

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceniami ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów prosimy mieszkańców o wpłacanie zaległości podatkowych drogą elektroniczną, w placówce bankowej bądź na poczcie.

Podziel się: