AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-dotyczaca-ponownego-przeliczenia-glosow&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

07-08-2019Informacja dotycząca ponownego przeliczenia głosów

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi doniesień medialnych dotyczących wyroku Sądu w sprawie protestu wyborczego w Gminie Korczyna, pragniemy poinformować mieszkańców Gminy Korczyna, że 8 września 2019 roku nastąpi tylko przeliczenie głosów już oddanych w drugiej turze wyborów na wójta z dnia 4 listopada 2018 roku.

Podziel się: