AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fhistoria-przebiegu-walk-podczas-i-wojny-swiatowej-na-terenie-gminy-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

20-12-2018Historia przebiegu walk podczas I wojny światowej na terenie Gminy Korczyna

W dniu 17 grudnia  2018r. o godzinie 14-tej  odbyła się uroczystość oddania oraz poświęcenia cmentarza wojennego znajdującego się w Węglówce. Ta leśna mogiła skrywa prochy żołnierzy wszystkich armii, poległych w grudniowych walkach 1914 roku w okolicy Węglówki. Teren cmentarza został przebadany technikami bezinwazyjnymi  w 2016 roku dzięki pomocy PWSZ Krosno. Inicjatorami tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Galicja” oraz Leśniczy z Węglówki  Piotr Żywiec. Na wniosek Wójta Gminy Korczyna projekt  sfinansował Urząd Wojewódzki ,natomiast  nad pracami członków Stowarzyszenia  czuwał Urząd Gminy Korczyna oraz właściciel trenu Nadleśnictwo Kołaczyce. Dzięki  dobrej współpracy wszystkich zainteresowanych instytucji i osób,  udało się doprowadzić do urządzenia na nowo tego wojennego cmentarza. Minutą ciszy, upamiętnieni zostali wszyscy polegli w okolicy Węglówki w latach 1914-1915. Po uroczystościach na cmentarzu, odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie interesująca prelekcja pana Romana Frodymy , specjalisty w temacie cmentarzy pierwszo wojennych.  Uzupełnieniem wykładu była prezentacja zdjęć Stowarzyszenia „Galicja”, pokazująca przebieg prac na cmentarzu ,oraz wystawa militariów z okresu   I Wojny Światowej. Całość doskonale wpłynęła na przypomnienie trochę już zapomnianej historii , rozegranych tu bitew i potyczek w okresie pierwszej wojny światowej, których liczne wojenne mogiły odnajdziemy na terenie całej naszej gminy.

GALERIA

 

 

Podziel się: