AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fgminne-zawody-sportowo-pozarnicze-2017-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

12-09-2017Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017

Gminne zawody sportowo – pożarnicze 2017

W dniu 10 września 2017 roku na obiekcie sportowym w Korczynie zostały przeprowadzone  gminne zawody sportowo – pożarnicze. Organizatorem zawodów był Wójt Gminy Korczyna oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Korczynie. Zawody rozpoczęły się od wprowadzenia startujących drużyn na stadion przez Komendanta Gminnego Związku OSP druha Romana Prugara.

W zawodach udział wzięło 6 drużyn seniorów (grupa A), 3 Młodzieżowe Drużyny  Pożarnicze chłopców i  2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  dziewcząt.

Zawody sędziowała komisja składająca się ze strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie oraz strażaków z Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Miejsce Piastowe, pod przewodnictwem  bryg. Pawła Gaja.

Rywalizacja rozegrana została w następujących konkurencjach:

♦ sztafeta z przeszkodami 400 m dla MDP,

♦ sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla grupy A,

♦ rozwinięcie bojowe dla MDP,

♦ ćwiczenie bojowe dla grupy A,

♦ konkurencja musztry dla wszystkich drużyn.

Kolejność zajętych miejsc:

Grupa MDP dziewcząt

Miejsce I – MDP Iskrzynia (uzyskała łącznie 1023 pkt),

Miejsce II – MDP Kombornia (uzyskała łącznie 992,7).

Grupa MDP chłopców

Miejsce I – MDP Iskrzynia (łączny wynik 1046,3 pkt),

Miejsce II – MDP Korczyna (wynik końcowy 991,4),

Miejsce III – MDP Kombornia (wynik końcowy 946,1)

Grupa "A" seniorów

Miejsce I – OSP Kombornia (101,9 pkt)

Miejsce II – OSP Sporne (102,3 pkt)

Miejsce III – OSP Korczyna I (106,9 pkt)

Miejsce IV – OSP Korczyna II (113,6 pkt)

Miejsce V – OSP Węglówka (127,6 pkt)

Miejsce VI – OSP Iskrzynia (dyskwalifikacja)

 

Zawodnikom kibicowała wyjątkowo liczna w roku bieżącym publiczność, która również miała możliwość obejrzeć pojazdy wojskowe, sprzęt łączności i pokaz broni wykonany przez Rejonowe Warsztaty Techniczne z Rzeszowa.

Drużyny, które zajęły I miejsca w poszczególnych grupach, reprezentować będą gminę Korczyna na zawodach powiatowych w Odrzykoniu, które odbędą się 24 września 2017 roku.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i  puchary ufundowane przez Wójta Gminy Korczyna. Młodzieżowe drużyny pożarnicze otrzymały dodatkowo nagrody indywidualne zakupione przez Wójta Gminy oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. Najmłodsi zawodnicy zawodów Radosław Gazda i Gabriela Zywar, odebrali nagrody ufundowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie, który ponadto wręczył drobne upominki dla MDP dziewcząt. Ppłk Robert Chrobot, Kierownik Warsztatów Technicznych w Rzeszowie przekazał zwycięskiej drużynie w kategorii seniorów na ręce Wacława Makla pamiątkowy grawerton.

Piękną oprawę muzyczną zawodów zapewniła orkiestra dęta z OSP Iskrzynia pod batutą kapelmistrza Wiesława Wojnara.

W zawodach uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których byli: druh Jan Kilar – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie, druh Mieczysław Prugar – Honorowy Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie, ppł. Robert Chrobot – Kierownik Warsztatów Technicznych w Rzeszowie, Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna, Janusz Pojnar – Z-ca Wójta Gminy Korczyna, Wojciech Tomkiewicz – Dyrektor GOK Korczyna, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Korczynie oraz Radni Gminy Korczyna.

E. Rajchel


Galeria

Podziel się: