AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fgminne-centrum-wielofunkcyjnej-aktywnosci-kulturalno-rekreacyjno-sportowej-o-charakter&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

06-06-2018Gminne Centrum Wielofunkcyjnej Aktywności Kulturalno - Rekreacyjno - Sportowej o Charakterze Wielopokoleniowym w Korczynie

Koncepcja projektowa obejmuje zagospodarowanie terenów oznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako ZU.5- tereny zieleni urządzonej, położonych wzdłuż drogi gminnej. Dotychczasowo niewykorzystywany obszar, stanowić będzie uzupełnienie obecnej infrastruktury zagospodarowania okolicznych terenów, jakim jest obiekt szkoły z przyległymi boiskami i strefami aktywności fizycznej, stadionu z trybunami, przedszkola i terenów zielonych oraz Domu Kultury w dawnym dworze Szeptyckich.

Teren będzie wykorzystywany pod organizację: wydarzeń kulturalnych, artystycznych, pokazy zespołów folklorystycznych, pikniki rodzinne, akcje propagujące różnego rodzaju formy działalności np. (zdrowe żywienie, aktywny tryb życia, pro-środowiskowe/ ekologiczne).

Celem projektu jest zaproponowanie zagospodarowania terenu w taki sposób, aby mógł wszechstronnie spełniać oczekiwania mieszkańców miejscowości Korczyna.

Koncepcja projektowa przewiduje zagospodarowanie całości terenu, jako centrum różnorakich form aktywności fizycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej. Teren został podzielony na strefy, co pozwala na wszechstronne i wielofunkcyjne wykorzystanie terenu, stanowiąc równocześnie uzupełnienie istniejących terenów o charakterze sportowym, rekreacyjnym oraz kulturalnym.
Od północy znajduje się teren rodzinnej aktywności fizycznej w postaci boiska do siatkówki plażowej oraz terenu placu aktywności sprawnościowej, zabawowej oraz placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy. Proponuje się tam ustawienie urządzeń sprawnościowych typu „chomik”, plenerowej gry rodzinnej typu bilard, huśtawek, zjeżdżalni, urządzenia Orbitrek.

W części centralnej znajduje się strefa kulturalno- rekreacyjna, której centralnym elementem będzie terenowy amfiteatr, z wykorzystaniem istniejącego na działce budynku jako zaplecza oraz elementu konstrukcyjnego dla zadaszenia sceny amfiteatru.

Od strony południowej planuje się strefę aktywności fizycznej o różnorakim stopniu skomplikowania tzw. pumptrack. Pumptrack to asfaltowy tor, łączący zabawę i naukę jazdy dla dzieci z treningiem i rozwijaniem umiejętności dla młodzieży i dorosłych. Pumptrack wyrabia refleks i równowagę. Korzystać z niego będą mogli wszyscy miłośnicy rowerowej jazdy, ale nie tylko, ponieważ jest to również doskonałe miejsce na jazdę deskorolką, hulajnogą, bądź na rolkach.

Dalej od strony naturalnego zagłębienia terenu i cieku wodnego zostanie zlokalizowany teren rekreacji i wypoczynku, zarówno dla osób starszych i rodzin z dziećmi. Obejmuje on altanę z otwartym grillem, miejsce do gry w plenerowe szachy i kręgle. Poprzez mostek teren ten będzie łączył się z istniejącym i zagospodarowanym już terenem zielonym sięgającym do ul. Szeptyckiego, który zostanie również uporządkowany i połączony w spójną kompozycyjnie całość. Całość będą łączyć ścieżki spacerowe, wzdłuż których zostaną ustawione ławki, elementy oświetlenia terenowego i plenerowe rzeźby.

Wzdłuż drogi gminnej, od wschodu, zostaną wydzielone miejsca postojowe.

Opracowanie: architekt mgr inż. Renata Święcińska

Podziel się: