AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fgmina-korczyna-wysoko-w-rankingu&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

12-10-2018Gmina Korczyna wysoko w rankingu

Po raz kolejny Gmina Korczyna uplasowała się wysoko w rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia”. Jest to prestiżowy ranking organizowany co roku przez Gazetę Codzienną „NOWINY”, która podsumowuje ważne osiągniecia samorządów Województwa Podkarpackiego. 
Samorządy gminne za 2017 rok oceniano na podstawie danych w dziesięciu kategoriach, m.in. 
na podstawie analizy dochodów i wydatków ogółem oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczby podmiotów gospodarczych, zatrudnienia i poziomu inwestycji.  Główny ranking, przeprowadzono w trzech grupach: gmin miejskich, gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
W kategorii gmin wiejskich oceniono 109 samorządów. Gmina Korczyna sklasyfikowana została na 17 miejscu. Jest to najlepsze miejsce wśród gmin z powiatu krośnieńskiego.
Podziel się: