AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fgmina-korczyna-przystapila-do-17-edycji-plebiscytu-eskulap&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

29-11-2017Gmina Korczyna przystąpiła do 17 edycji Plebiscytu „ESKULAP”

Eskulap jest plebiscytem, w którym wybierani i uhonorowani zostają pracownicy ochrony zdrowia. Ideą plebiscytu jest promowanie grona lekarzy praktykujących na terenie województwa podkarpackiego oraz zwiększenie świadomości na temat ochrony własnego zdrowia poprzez dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Podkarpacia.

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału.

Głosować można w Urzędzie Gminy, pok. nr 1. Termin głosowania upływa 31.12.2017 r.

Są przygotowane karty do głosowania i każdy głosujący może otrzymać Voucher na wykonanie badań bezpłatnych w Laboratorium. analitycznym.

Patronat honorowy sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

Szczegóły na stronie:

http://plebiscyteskulap.pl/

Podziel się: