AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Feliminacje-gminne-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-pozarniczej-8&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

09-03-2018Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej

6 marca 2018 roku w Korczynie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej prowadzonego pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje gminne zostały poprzedzone eliminacjami środowiskowymi i odbyły się zarówno w szkołach jak i jednostkach OSP. Do konkursu gminnego zgłoszono 10 osób w grupie I  (szkoły podstawowe), 11 uczniów w grupie II (uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII oraz gimnazjum kl. II i III), 6 osób w grupie III (szkoły ponadgimnazjalne). Jury Turnieju przewodniczył st. kpt. Piotr Szydło - pracownik Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Konkurs składał się z części pisemnej dla wszystkich uczestników oraz części ustnej – finałowej. Część ustna wymagała od uczestników dużej wiedzy zarówno z zakresu teorii jak i dobrej znajomości  sprzętu pożarniczego.

Wyniki turnieju:

Grupa I:

I miejsce Paweł Borsuk(Węglówka), II – Mateusz Kołodziejczyk (Kombornia), III – Piotr Kiełbasa (Krasna).

Grupa II:

I miejsce Bartosz Frydrych (Iskrzynia), II – Anna Juraszek (Kombornia), III – Hubert Hawrot (Kombornia).

Grupa III:

I miejsce Rafał Wójcik (Węglówka), II – Szymon Rysz (Iskrzynia), III –Adrian Rzeszutek (Korczyna).

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z grup wiekowych, uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy, pozostali uczestnicy dyplomy za udział w konkursie. Wszystkim  uczestnikom turnieju wręczono nagrody pamiątkowe za uczestnictwo w turnieju.

W przerwie turnieju młodzież zwiedziła remizę OSP w Korczynie, zapoznała się z posiadanym sprzętem, obejrzała pojazdy ratownicze. Oprowadzenia po remizie dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Korczynie druh Władysław Korona.

Paweł Borsuk, Bartosz Frydrych oraz Rafał Wójcik reprezentować będą gminę Korczyna na eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 17 kwietnia o godz. 10oo w Krościenku Wyżnym.

E. Rajchel

Podziel się: