AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fdroga-krzyzowa-7&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

30-03-2018Droga Krzyżowa

Podobnie jak w latach ubiegłych, spora rzesza mieszkańców Korczyny i okolic wyruszyła w Wielki Piątek aby na szlaku biegnącym z centrum Korczyny na Podzamcze rozważać kolejne stacje Drogi Krzyżowej.

Natomiast wcześniej – w Niedzielę Palmową obchodziliśmy pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Palmy, które święciliśmy w tym dniu symbolizowały powitanie Jezusa. Wśród wielu pięknych i okazałych palm w tym roku przy Sanktuarium w Korczynie pojawiła się jedna niezwykła o długości 15,5 m wykonana wg pomysłu Jana Stachyraka.

GALERIA

Podziel się: