AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fdroga-krzyzowa-5&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-01-1970Droga Krzyżowa

Jak co roku, w Wielki Piątek, 6 kwietnia br., na Drodze Krzyżowej usytuowanej na pięknym szlaku, biegnącym w kierunku korczyńskiego Podzamcza zgromadzili się pielgrzymi przeżywający tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nabożeństwu towarzyszyła pośród kilkutysięcznej rzeszy pielgrzymów młodzież, która postanowiła poprzez inscenizacje poszczególnych stacji, przybliżyć to zbawcze wydarzenie. Wierni, pogrążeni w żałobie, podążają za krzyżem, aby upamiętnić mękę, jaką ponad 2000 lat temu przeżywał Jezus Chrystus, niosąc swój krzyż na Golgotę. Droga Krzyżowa ukazuje Boga, który dzieli cierpienia ludzi, którego miłość nie jest obojętna i daleka, ale zstępuje pośród nas, aż do śmierci na krzyżu (por. Flp 2, 8). Bóg, który dzieli nasze cierpienia, Bóg, który stał się człowiekiem, aby nieść nasz krzyż, chce przemienić nasze kamienne serca
i wzywa nas, byśmy dzielili cierpienia innych ludzi.

tekst, fot.: Teresa Gazda

Podziel się: