AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fco-dalej-z-ruchem-w-czarnorzekach-bedzie-nowy-chodnik&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

21-05-2020Co dalej z ruchem w Czarnorzekach? – Będzie nowy chodnik!

W każdy weekend, przy sprzyjającej pogodzie, ruch turystyczny w Czarnorzekach jest bardzo duży. Turyści lokalni oraz przyjezdni chcący odwiedzić Rezerwat Przyrody „Prządki” w dużej mierze korzystają z miejsc parkingowych zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Krosno-Lutcza.

Miejsc tych przy samej drodze jest mało. W związku z powyższym, turyści zmotoryzowani parkują samochody „gdzie popadnie”, nie bacząc na znaki drogowe, prawo mieszkańców Czarnorzek do spokoju, a przede wszystkim – na zdroworozsądkowe zasady bezpieczeństwa.

Auta ustawione byle jak, często tuż pod znakami „zakaz parkowania”, wzdłuż krętej drogi o charakterze górskim mogą przyczynić się do nieszczęścia. Nie tak dawno, poważny problem z przejazdem miała jednostka Straży Pożarnej, śpiesząca na ratunek. Dlaczego? Turyści, którym daleko było zostawić swoje samochody na pobliskich parkingach po prostu zablokowali przejazd. Czy wezmą też na siebie konsekwencje utrudnienia akcji ratunkowej?

Nie ma tygodnia, by nie pojawiały się głosy żądające zwiększenia ilości miejsc parkingowych, oczywiście przy samym wejściu do rezerwatu. Należy postawić sprawę jasno – nie da się w tym miejscu, na zakręcie drogi wojewódzkiej (której gmina nie jest zarządcą!) zlokalizować nowego parkingu. Jadąc od strony Korczyny, prawa strona drogi graniczy bezpośrednio z rezerwatem. Po lewej znajduje się stroma skarpa oraz stanowiska archeologiczne, przez które prowadzą szlaki i ścieżki turystyczne. Czy powinniśmy je zaasfaltować, zgodnie z sugestiami wymagających turystów zmotoryzowanych?

Co więc zrobić ma turysta, często przyjeżdżający do naszej gminy spoza najbliższej okolicy, chcąc odwiedzić najpopularniejsze atrakcje?

Możliwości jest kilka. Oczywiście idealną z punktu widzenia naszej turystyki sytuacją byłoby pozostawienie samochodu przez turystę w Korczynie, na dużych parkingach w Komborni, czy Krasnej, a później piesza wędrówka ścieżkami i szlakami pieszymi. W najbliższym czasie podjęte zostaną działania mające na celu wytyczenie dojść pieszych, prowadzących przez nasze miejscowości atrakcyjnymi widokowo, przyrodniczo i historycznie trasami.

Można też skorzystać ze szlaków już przygotowanych – np. z centrum Korczyny do zamku Kamieniec prowadzi ciekawa i atrakcyjna ścieżka im. Prof. Grochmala, prowadząca wzdłuż potoku Morcinek (wejście na ścieżkę przy ul. Dolińskiej). Przejście nią zajmuje ok. 40 minut i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Spod zamku, w stronę „Prządek” i dalej, na wieżę radiowo-telewizyjną pójdziemy czarnym szlakiem pieszym, po drodze odwiedzając atrakcje w postaci grodziska wczesnośredniowiecznego „Sokolec” oraz cmentarzyska kurhanowego. Przejście całej trasy z Korczyny do rezerwatu w spokojnym tempie nie zajmuje więcej niż półtorej godziny.

Dla turystów zmotoryzowanych również przygotowane zostały alternatywy. Do ich dyspozycji oddane są dwa parkingi (plan obok - źródło: openstreetmap.org). Centralny parking w Czarnorzekach jest najlepszą bazą wypadową dla wycieczek pieszych. Mieści się on przy drodze powiatowej, naprzeciw kościoła (d. cerkwi). Jest on pojemny i powinien być wystarczający dla obecnego ruchu turystycznego.

Przejście z parkingu centralnego do rezerwatu znakowanym szlakiem turystycznym zajmuje zaledwie ok. 10 minut!

W miejscu postojowym przy wejściu do rezerwatu od strony drogi wojewódzkiej zainstalowana jest tablica informacyjna jak trafić na parking centralny. Będzie ona zmodernizowana w celu poprawienia jej widoczności.

Drugim parkingiem przygotowanym dla turysty zmotoryzowanego jest parking przy domu ludowym w Czarnorzekach, ok. 470 m od wejścia do rezerwatu i miejsca postojowego. Dotychczas przemieszczanie się z niego w kierunku „Prządek” było utrudnione, gdyż parking położony jest przy ruchliwej drodze wojewódzkiej (a sytuacji nie ułatwia zastawianie poboczy przez kierowców).

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Czarnorzek oraz turystów wybudowany zostanie nowy chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej. W dniu 13 maja br. Podpisana została umowa między samorządem województwa podkarpackiego (zarządzającym droga), a gminą Korczyna na realizację I etapu powyższego zadania.

Wybudowane zostanie 357 mb nowego chodnika. Wartość zadania wynosi 386 000 zł. Udział gminy wyniesie 216 000 zł. Prace wykonane zostaną do końca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że nowa inwestycja przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów.

Mamy nadzieję, że turyści ze zrozumieniem podejdą do naszego apelu. Prosimy o korzystanie z przygotowanych ścieżek i parkingów! W przypadku łamania prawa o ruchu drogowym, kierowcy będą pociągnięci do odpowiedzialności za wszystkie naruszenia przepisów.

Podziel się: