AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2F25-maja-pierwsi-uczniowie-wroca-do-szkol&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

21-05-202025 maja pierwsi uczniowie wrócą do szkół

Od 25 maja uczniowie klas I-III szkół podstawowych mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Będą one odbywały się w warunkach sanitarnych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Grupy mogą liczyć do 12 uczniów. W sali nie może być więcej niż jedna osoba na 4 m2. Rodzice i opiekunowie oraz ich dzieci przychodzą do szkoły z zachowaniem środków ostrożności (tj. z zasłoniętymi ustami i nosem). Przy wejściu będzie dokonywany pomiar temperatury.

Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. Oznak choroby nie mogą okazywać również osoby odprowadzające i odbierające dzieci z placówki oświatowej. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji – nie wolno przyprowadzać takiego dziecka do szkoły.

Szkoła zobowiązana jest do zachowania reżimu sanitarnego. Stosowane będą odpowiednie odległości pomiędzy uczniami oraz środki dezynfekcyjne, według określonych zasad.

Na dzień 20 maja br. Chęć uczestniczenia w takich zajęciach zgłosili rodzice 14 dzieci (siedmiu uczniów z Korczyny, sześciu z Komborni, jeden z Węglówki).

Niezależnie od uruchomienia tego typu zajęć, szkoły będą realizowały zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem dotychczasowych zdalnych metod.

Podziel się: