AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2F11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

14-11-201711 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

O mamo, otrzyj oczy,
Z uśmiechem do mnie mów -
Ta krew, co z piersi broczy,
Ta krew - to za nasz Lwów!...
Ja biłem się tak samo,
Jak starsi - mamo chwal!
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal!...
Mamo czy jesteś ze mną?
Nie słyszę twoich słów...
W oczach mi trochę ciemno.
Obroniliśmy Lwów!...
Zostaniesz biedna samą..
Baczność! Za Lwów! Cel! Pal!
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal...
Z prawdziwym karabinem
U pierwszych stałem czat...
O, nie płacz nad swym synem,
Że za Ojczyznę padł!...
Z krwawą na kurtce plamą
Odchodzę dumny w dal...
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal...

Artur Oppman
Rok 1918 Narodowe Święto Niepodległości to dla wszystkich Polaków szczególny dzień, wyzwala w nas bardzo patriotyczne nastroje. To okres, w którym z radością obchodzimy kolejne rocznice odzyskania wolności i niepodległości po 123 latach niewoli. Myślimy wówczas o Polsce, rodakach i nas samych. 11 listopada odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W asyście pocztów sztandarowych rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w Sanktuarium św. J. S. Pelczara, którą odprawił - kustosz sanktuarium  ks. Edward Sznaj.  - Po 99 latach od czasu odzyskania przez Polskę wolności, podobnie jak w poprzednich latach, gromadzimy się aby oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę! Przez 123 lata, gdy Polska nie figurowała na mapie świata, naród nasz nie dał się zniewolić. Każde kolejne pokolenie zrywało się do powstańczych walk. Walczyli i umierali ze słowami na ustach „Polska będzie wolna”. Walczyli na polach bitew i mieli w sercach nadzieję; nadzieję na wolną Polskę. Marzenia kilku pokoleń polskich Patriotów spełniły się 11 Listopada 1918 roku. 99 lat temu staliśmy się wolnym krajem. Już nie zaborcy, a naród polski zaczął decydować o swoim losie, o przyszłości kolejnych pokoleń. Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni... Ale ten niebywały entuzjazm naszych przodków powinien udzielić się również i nam, inspirując nas do działania oraz budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków, jak  Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara czy generała broni Stanisława Szeptyckiego, którzy niejednokrotnie zawierzyli Ojczyznę - Matce Bożej, która nas nigdy nie opuściła, tak jak rodzona Matka, która kocha do końca… Nie możemy ich przecież zawieść. Uczucia patriotyczne powinny być w nas tak żywe jak wtedy – 11 listopada 1918 roku – tak w swojej homilii podkreślał ksiądz proboszcz Edward Sznaj.  Po Mszy świętej chór „Chorus” zaprezentował pieśni powstańcze i patriotyczne, które nadały ducha patriotycznego tego narodowego święta. Następnie delegacja gminy Korczyna z wójtem Janem Zychem, przewodniczącym RG Władysławem Pelczarem, zastępcą wójta Januszem Pojnarem, sekretarzem gminy Wiolettą PrajznerMaciejem Szeptyckim prezesem zarządu Fundacji Rodu Szeptyckich oraz wicestarostą krośnieńskim Adolfem Kasprzykiem, kierownikiem posterunku Policji w Korczynie asp. sztab. Arturem Garbacikiem, delegacją z SP w Korczynie na czele z Januszem Paradyszem – w asyście pocztów sztandarowych i mieszkańców Korczyny udała się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze przy obelisku poświęconym poległym za Ojczyznę w latach 1914 - 1918 oraz na grobie gen. Stanisława Szeptyckiego. Wójt gminy Jan Zych - w swojej wypowiedzi podziękował  wszystkim, którzy przybyli, by oddać hołd tym, którym zawdzięczamy dzisiejsze radosne Święto. Podkreślił, że 99 lat temu spełnił się sen całych pokoleń Polaków. Polska, po 123 latach niewoli, powstała na nowo – 11 listopada 1918 r. Ten dzień uznajemy za początek niepodległości, a droga do niej była długa i trudna. Jest to wspólna manifestacja polskości. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym – takim, z którym będą się liczyć inne narody. A składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe reprezentujące Szkołę Podstawową w Korczynie, Gimnazjum w Korczynie, OSP w Korczynie, OSP w Korczynie-Spornem oraz Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, które nadały obchodom wyjątkowy, podniosły charakter. Wartę honorową pełnili harcerze z Zespołu Szkół w Korczynie. Chór Chorus wykonał Rotę oraz pieśń „Boże coś Polskę” wraz z mieszkańcami.  Po obchodach na cmentarzu w Dworze Szeptyckich odbyła się druga część uroczystości. O godz. 13.30 można było posłuchać ciekawej prelekcji „Polska droga do niepodległości przez Wielką Wojnę”, którą wygłosił rtm. kaw. och. Jan Znamiec – prezes Związku Stowarzyszeń Federacji Kawalerii RP. Po prelekcji zostały zaśpiewane pieśni patriotyczne przy akompaniamencie Stanisława Szostaka. Wspólne świętowanie w naszej małej ojczyźnie tak doniosłego święta, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości, to piękny przejaw postaw patriotycznych i niezachwianego poczucia polskości w każdym z nas.  Uroczystości zorganizowane zostały przez wójta gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie.

T. Gazda

GALERIA

Podziel się: