AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fwykaz-placowek&chs=350x350&chld=L|4

WYKAZ PLACÓWEK

Szkoły/przedszkola  prowadzone przez Gminę Korczyna:

Zespół Szkół w Iskrzyni  - Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Iskrzyni, Gimnazjum w Iskrzyni
Iskrzynia ul. Szkolna 4, tel. 13 43 155 13

www.zsiskrzynia.pl
dyrektor - mgr Wacław Pelczar

Zespół Szkół w Komborni - Szkoła Podstawowa  im. S.Pigonia w Komborni, Gimnazjum w Komborni
Kombornia 60, tel. 13 43 548 09, www.zskombornia.republika.pl
dyrektor - mgr Witold Raś

Zespół Szkół w Korczynie - Szkoła Podstawowa im. A.Fredry  w Korczynie,  Gimnazjum im. Św. Bp J. S. Pelczara w Korczynie

Korczyna ul. A. Fredry 2, tel. 13 43 540 25, www.zs.korczyna.net  
dyrektor - mgr Artur Stodolak
wicedyrektor - mgr Dorota Półchłopek-Pleban

Zespół Szkół w Węglówce - Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Węglówce, Gimnazjum w Węglówce
Węglówka 81, tel. 13 43 544 04
dyrektor - mgr Ewa Rygiel

Szkoła Podstawowa w Krasnej
Krasna 108, tel. 13 43 544 05
dyrektor - mgr Elżbieta Bednarczyk

Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach
Czarnorzeki 1, tel. 13 43 540 79
dyrektor - mgr Małgorzata Cieplik

Szkoła Podstawowa w Woli Komborskiej
Wola Komborska 19, tel. 13 43 548 06
dyrektor - mgr Elżbieta Janusz

Przedszkole Samorządowe w Korczynie
Korczyna, ul. Parkowa 6, tel. 1343 54 029
dyrektor - mgr Bogusława Bogaczyk

Podziel się: