AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fprzyjdz-po-porade-3&chs=350x350&chld=L|4

Przyjdź po poradę

Informacja
O problemach narkotykowych , dopalaczach trzeba rozmawiać!
Przyjdź po poradę.

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia?
Bierzesz narkotyki, używasz dopalaczy?
Wszystko ucieka Ci spod kontroli? Porozmawiamy w anonimowości.

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, lekomania i inne uzależnienia behawioralne w tym od internetu)

czynny

w każdy poniedziałek - w godz. 1530 - 1730
Dyżur pełni – specjalista uzależnień i narkomanii


Dom Strażaka w Korczynie

I Pietro, Sala narad

ul. Szczepanika 2, 38-420 Korczyna
Telefon: 792 397 318Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny będzie służył rodzicom, młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i porady. Zapewnia możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu
w sprawach ewentualnego leczenia.

Podziel się: