AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fporadnie-ginekologiczne&chs=350x350&chld=L|4

Poradnie ginekologiczne

Poradnia ginekologiczna

Specmed Sp. zo.o Niepubliczny ZOZ

Zespół Poradni i Przychodni Specjalistycznych

ul. Parkowa, 38-420 Korczynie

 

Lek. Jan Paszkowski

Poniedziałek - od godz. 1300 - 1500

Środa - od godz. 1300 - 1500

Czwartek - od godz. 1300 - 1500

Piątek - od godz. 1300 - 1500

Rejestracja: tel. 13 43 881 20

Podziel się: