AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fosp-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

OSP Korczyna

Ochotnicza Straż Pożarna (zwana wówczas – ogniowa) w Korczynie powstała w roku 1883, a jej założycielami byli: Michał Mięsowicz, Antoni Szmyd, Michał Wilusz oraz proboszcz korczyńskiej parafii ks. kan. Jan Szałaj. Straż Ogniowa z Korczyny weszła w skład okręgowego Związku Straży Ogniowych nr 24 w Jaśle.

Pierwszym naczelnikiem korczyńskiej Straży Ogniowej został Michał Mięsowicz, następnie Bochaczyk, Wajs i Antoni Szmyd. Pierwszą remizą Straży Ogniowej była drewniana szopa, a sprzęt stanowiła ręczna sikawka i wóz konny z drewnianą beczką. Pierwszym mechanicznym sprzętem na stanie Straży Ogniowej była motopompa marki „Silesia” ufundowana w 1937 roku przez hrabiego gen. Stanisława Szeptyckiego. W roku 1938 zakupiono pierwszy samochód marki „Wanderer”. Ten sprzęt pozwolił na skuteczne działania na terenie Korczyny, jak również Spornego, Komborni, Krościenka i Krosna. Nastał czas wojny i okupacji. Nawet w tym czasie korczyńscy strażacy nie zaprzestali działalności. Remiza została przeniesiona do pomieszczeń przebudowanych z jatek, znajdujących się przy starej targowicy. Niestety na początku września 1944 roku podczas wyzwolenia Korczyny, remiza  została zniszczona.

Czasy powojenne

Zaraz po wyzwoleniu strażacy odbudowali ją, a za zgromadzone pieniądze zakupili motopompę dużej mocy marki „Fischer M-800”. Pozyskano również samochody wojskowe „Gaz-44” i „Bedford” które przystosowano do celów pożarniczych. Kolejna ważna data w historii Ochotniczej Straży Pożarnej z Korczyny to rok 1954, kiedy to z Zawodowej Straży Pożarnej w Krośnie otrzymano motopompę „Leopolia M-800” a następnie pierwszy typowy samochód pożarniczy marki „Mercedes-Daimler”. W okresie powojennym naczelnikiem OSP w Korczynie był Michał Baczyk, a następnie Jan Gonet który pełnił tę funkcję do roku 1987. Jedna z najważniejszych dat w historii korczyńskiej straży to rok 1964. W roku tym po kilku latach budowy oddano do użytku nową remizę. Z tej okazji i z okazji 80-lecia działalności, OSP Korczyna otrzymała nowoczesny w ówczesnym czasie samochód pożarniczy marki „Star-25”. Kolejnym osiągnięciem strażaków z Korczyny był zakup ze środków własnych samochodu terenowego marki „Podge” W roku 1973 z okazji 90-lecia swojego istnienia OSP z Korczyny otrzymała sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. Był to już drugi sztandar, pierwszy tzw. chorągiew straży ogniowej – z okresu powstania jednostki znajduje się w Izbie Pamięci, wraz z figurą św. Floriana – po sztandarze najstarsza pamiątka minionych lat.

100  -  lecie działalności OSP Korczyna

Setna rocznica powstania straży pożarnej w Korczynie przypadła na rok 1983. Przez dwa lata trwały przygotowania do tego niezwykłego jubileuszu. Między innymi została rozbudowana i unowocześniona remiza. Sztandar został udekorowany Złotym Znakiem Związku oraz odznaką Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego. 14 kwietnia 1995 roku jednostka z Korczyny zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W roku 1999 korczyńska OSP otrzymała z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie samochód marki „Polonez”. Od roku 2001 członkowie OSP w Korczynie czynili przygotowania do jubileuszu 120-lecia powstania. Został powołany Społeczny Komitet Obchodów, który zbierał środki potrzebne na organizację jubileuszu, a w szczególności na nowy sztandar. W sierpniu 2003 roku OSP w Korczynie otrzymała nowy sztandar. W roku 2004 ze środków własnych zakupiono podwozie samochodu „Star-244”, który dzięki zaangażowaniu druhów z Korczyny jak również Wójta Gminy Korczyna pana Jana Zycha został skarosowany i wyposażony w niezbędny sprzęt.

W kolejnych latach swej działalności korczyńscy strażacy organizowali i uczestniczyli w wielu turniejach sportowych, zawodach sportowo-pożarniczych, oraz imprezach okolicznościowych. Bardzo duży nacisk został położony na prawidłowe wyszkolenie strażaków-ratowników. Członkowie MDP corocznie uczestniczą w obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, gdzie również podnoszą swoje kwalifikacje. W roku 2007, jednostka OSP w Korczynie posiadała samochody: Star-244, Żuk, Polonez.

W 2008 roku w Korczynie odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Nasza jednostka nie okazała się gościnna dla rywali i po zaciętej rywalizacji zajęła I miejsce w grupie seniorów, czym uzyskała kwalifikacje do IV Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych. 

24 maja 2009 roku uchwałą zarządu została powołana Jednostka Operacyjno-Techniczna przy OSP w Korczynie, która liczyła 24 członków. Przełom czerwca i lipca 2009 roku był czasem długotrwałych opadów deszczu, które na podkarpaciu spowodowały powodzie i podtopienia. Sześciu druhów z naszej jednostki uczestniczyło w akcji zwalczania skutków żywiołu w Ropczycach. Przełomową datą w historii naszej jednostki był 26 październik 2009 r. W dniu tym został odebrany od wykonawcy nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki GAZ. Pojazd z napędem 4x4, został wyposażony w osłonę rurową, oraz wciągarkę linową, zakupione ze środków własnych OSP Korczyna. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 156 tys. zł.  Nowo nabyta Gazella zastąpiła wysłużonego Żuka, który został przekazany do innej jednostki, i Poloneza, który został zezłomowany.

W 2010 roku Polskę ponownie nawiedziła fala powodzi. Nasza jednostka po raz kolejny została zadysponowana do miejsc najbardziej dotkniętych przez szalejący żywioł. Druhowie pomagali poszkodowanym dwukrotnie w Gorzycach i tyle samo razy w Tarnobrzegu.

5 września w Nowej Dębie odbyły się IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Drużyna z naszej jednostki reprezentowała powiat krośnieński w kategorii seniorów.

22 października na terenie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie odbyły się ćwiczenia symulujące pożar. Oprócz OSP Korczyna w tym wydarzeniu brały udział jednostki z terenu Krosna: JRG Krosno i OSP Turaszówka.

Rok 2011 rozpoczął się zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 29 stycznia. Został wybrany nowy Zarząd, Komisja Rewizyjna, oraz 3 delegatów do Zarządu Oddziału Gminnego. Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Jakubik Zbigniew,
Wiceprezes-Naczelnik – Korona Krzysztof,
Wiceprezes – Korona Władysław,
Wiceprezes – Gonet Zbigniew,
Z-ca Naczelnika-Sekretarz – Jórasz Daniel,
Skarbnik – Białas Mieczysław,
Gospodarz – Jabłoński Jan.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący – Grochmal Jan,
Członek – Korona Witold,
Członek – Paradysz Jerzy.

W 2012 roku korczyńska straż posiada na swoim wyposażeniu:

GBA 2,5/16 na podwoziu STAR 244 oraz GLM Gaz, wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, taki jak: pompy szlamowe, pompy pływające, pilarki do drewna, agregaty prądotwórcze z najaśnicami czy aparaty ochrony dróg oddechowych.

Aktualny skład osobowy naszej jednostki to:

46 członków czynnych,
2 członków honorowych,
3 członków wspierających oraz
2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Podziel się: