AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fnumer-konta-bankowego&chs=350x350&chld=L|4

Numer konta bankowego

Opłaty skarbowe i innego rodzaju należności na rzecz Gminy Korczyna (np. podatki) można wpłacać na podane niżej konto bankowe:

 

97 8642 1083 2002 8307 0679 0001

Podkarpacki Bank Spółdzielczy oddział Krosno /filia Korczyna

Podziel się: