AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fgminny-punkt-informacyjno-edukacyjny-4&chs=350x350&chld=L|4

Gminny punkt informacyjno-edukacyjny

Gminny punkt informacyjno-edukacyjny dla osób z problemem alkoholowym,

ofiar przemocy oraz ich rodzin

 

Dom Strażaka w Korczynie,

Sala narad, I Piętro

ul. Szczepanika 2

38-420 Korczyna

Czynny w każdy wtorek – w godz. 1630 – 1830
Dyżur pełni – specjalista uzależnień 

Jeśli:
- Bliska Ci osoba pije, powodując szkody w Twoim życiu

- Ty sam (a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi

- W Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do przemocy

- Ty sam (a) doznajesz lub czujesz się ofiarą przemocy

- Masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam (a) poradzić

- Twoje Dzieci potrzebują pomocy
Przyjdź!

Punkt konsultacyjny przeznaczony jest dla osób będących członkami rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, a także problem przemocy domowej.

Podziel się: