AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fsierpien-2017&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 08/2017

sierpień 2017

przadki_sierpien_2017.jpg

W tym miesiacu:

 • Jarmark Korczyński
 • Jubileusz korczyńskich chórzystów
 • Z obrad Rady Gminy
 • Jarmark Korczyński
 • Jubileusz korczyńskich chórzystów
 • Z obrad Rady Gminy
 • Wspomnienie o ks. Stanisławie Ergietowskim
 • Wakacyjne półkolonie
 • Koniec Gimnazjum 2017
 • Sukcesy zespołu ludowego
 • Sukcesy uczniów ZS w Węglówce
 • Dni Otwartych Drzwi PODR
 • Wakacyjnie w Wigorze
 • Z kuchni pani Marysi
 • Biblioteka zaprasza
 • Informacja o przyjmowaniu wniosków 500+
 • Z kalendarza pszczelarza
 • Nowe nawierzchnie dróg w gminie
 • informacje o inwestycjach i remontach w gminie

miesięcznik do nabycia w placówkach handlowych na terenie gminy Korczyna.

Podziel się: