AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fmarzec-2019&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 03/2019

Marzec 2019

okladka_marzec_2019.jpg

W tym miesiacu:

 • Stypendia i nagrody sportowe
 • Bez Oscara, ale z Gabrysią
 • Przysłowia ludowe o marcu
 • W Trosce o Dobro Wspólne - rozmowa z wójtem gminy Janem Zycha
 • Najlepsi sportowcy,...
 • Memoriał Marka Marcisza Jr
 • UD-42 i tajemnice Korczyny - cz. II
 • Docenione malarstwo
 • Spotkanie fundacji "Wielkie serce dla dzieci"
 • Powitanie Izabeli Marcisz
 • Turniej Strzelecki Drużyn Pożarniczych
 • Święto Seniora w Czarnorzekach
 • List do redakcji
 • Z kuchni pani Marysi
 • Informator biblioteczny
 • Spotkanie ze sztuką
 • Bezpieczne ferie
 • Lutowo w Wigorze
Podziel się: